گالری

کارخانه جوجه کشی دیزباد

این کارخانه با تعداد 9 دستگاه ستر و 9 دستگاه هچر با تکنولوژی جیمزوی کانادا ظرفیت خواباندن 12 میلیون عدد تخم مرغ نطفه دار در سال را دارا می باشد و اشتغال زایی برای 30 نفر به طور مستقیم در منطقه نیشابور و دیزباد ایجاد کرده است.