گالری

کارخانه تولید دان

این شرکت از دو خط تولید دان در کارخانه ای مدرن و مجهز تشکیل یافته است: کارخانه شماره یک که در سال 1363 راه اندازی شده است و ساخت شرکت اتووانگر هلند بوده و ظرفیت آن نیز 48،000 تن در سال می باشد. کارخانه شماره دو که در سال 1375 راه اندازی شده است و ساخت شرکت آماندوس کال آلمان بوده و ظرفیت آن 60،000 تن در سال می باشد.